lunes, 18 de mayo de 2015

FONTS D'ENERGIA RENOVABLES I NO RENOVABLES

Les fonts d'energia són els recursos naturals dels quals obtenim l'energia que utilitzem. 

Podem diferenciar  dos tipus:

     
                                            1.  Fonts d'energia renovable

                         2. Fonts d'energia no renovable.


 A aquest esquema podem veure clarament en qué consisteix cadascú dels dos tipus d'energies:
    A continuació aquestos videos explicatius ens donaran una informació més detallada de les dos font d'energia:

                                         


No hay comentarios:

Publicar un comentario